Databáza znalostí ESET

Vyhľadávanie článkov pre domácnosti

Čo sú potenciálne nechcené aplikácie?

Potenciálne nechcená aplikácia je program, ktorý obsahuje adware, inštaluje panely nástrojov a sleduje ďalšie nejasné ciele. Vyskytujú sa situácie, kedy sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním.

Preto ich ESET radí do kategórie s nižším rizikom, ako iné typy škodlivého softvéru, napr. trojany alebo červy. Počas inštalácie vám náš softvér ponúkne možnosť zapnúť, resp. vypnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií, ako môžete vidieť na tomto obrázku:

Obr. 1-1

Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach programu. Kliknite na vašu verziu programu nižšie pre návod, ako zmeniť tieto režimy detekcie:

Upozornenie - Našla sa potenciálna hrozba

Ak sa nájde potenciálne nechcenú aplikáciu, budete môcť zvoliť, ako sa program zachová. Príklad varovania pred potenciálnou hrozbou si môžete pozrieť na obrázku nižšie v texte:

  • Prerušiť
  • Žiadna akcia
  • Ak si želáte natrvalo povoliť spustenie tejto aplikácie na vašom počítači bez ďalších varovaní, kliknete na Zobraziť nastavenia a označte možnosť Vylúčiť z detekcie.

Pozor:

Potenciálne nechcené aplikácie môžu so sebou niesť riziko inštalácie adware (reklamný softvér), panelov nástrojov a iných nechcených súčastí programu.

Obr. 1-2

Potenciálne nechcené aplikácie - software wrappers

Softvérový "wrapper" (z angl. baliť, obalovať) je softvér vyvinutý za špeciálnym účelom a tým je zmena aplikácií, ktorý využívajú napríklad niektoré internetové stránky ponúkajúce rozličné súbory na stiahnutie. Wrapper je aplikácia tretej strany, ktorá vám nainštaluje program, ktorý si chcete stiahnuť, ale súbežne s ním nainštaluje aj ďalší softvér, ako napríklad nástrojové lišty do internetového prehliadača, alebo adware. Prídavný softvér môže zmeniť nastavenia domácej stránky, či nastavenia vyhľadávania vo vašom prehliadači. Mnohé internetové stránky poskytujúce služby ukladania/sťahovania súborov (file hosting) často neupozornia predajcov softvéru, ani používateľov na zmenu v sťahovaných súboroch a neuľahčujú možné vynechanie už spomínaných potenciálne nechcených sprievodných dodatkov pri inštalácii. Z týchto dôvodov ESET klasifikuje softvérové "wrappery" ako jeden z typov potenciálne nechcených aplikácií, aby tak mali používatelia možnosť výberu, či chcú sťahovaný súbor prijať, alebo sťahovanie odmietnuť.


Bol tento návod užitočný?