Vyhľadávanie článkov pre firmy

Ako postupovať pri aktualizácii ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu? (5.x)

Riešenie

Bola vydaná nová verzia

25. februára 2015 bola vydaná verzia 6 nástroja ESET Remote Administrator (ERA) a firemných produktov ESET. Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú produktov verzie 5.x a starších verzií. Podrobnosti o tom, čo prináša najnovšia verzia a ako váš produkt aktualizovať, nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí:

Doterajší zákazníci s platnou firemnou licenciou pre ESET Remote Administrator (ERA) môžu vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu produktu zadarmo.

Dôležité:

Popri inštrukciách z tohto článku, ktoré vám pomôžu nainštalovať ESET Remote Administrator (ERA), prečítajte si prosím aj manuál k produktu: ESET Remote Administrator Guide.

Zálohujte nasledujúce súbory:

Windows XP a Windows 2000/2003 Server:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a novšie:
C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server

Pozor:

Zálohu môžete obnoviť len pomocou rovnakej verzie ESET Remote Administrator, v akej bol vytvorený. Napríklad zálohu z verzie 4.x nemožno obnoviť s produktom vo verzii 5.x.

POZNÁMKA:

Ak používate inú databázu ako Microsoft Access, musíte použiť funkciu Database backup (to an external dump file) v ESET Remote Administrator Maintenance Tool na vytvorenie zálohy databázy. Na jej obnovenie zo zálohy použite funkciu Database restore (from an external dump file).

  1. Stiahnite ERA Server a ERA Console pomocou nižšie uvedených odkazov. Na stiahnutie budete potrebovať svoje prihlasovacie údaje ESET. Ak ste stratili svoje prihlasovacie meno alebo heslo, prípadne licenčný súbor, prepošleme vám ich na e-mail, ak o to požiadate na stránke Stratené heslo.

ESET Remote Administrator Server    ESET Remote Administrator Console

  1. Po dokončení sťahovania dvakrát kliknite na súbor era_server_nt32_enu.msi pre spustenie inštalácie ESET Remote Administrator Server (ERAS).

  2. V sekcii typ inštalácie (Installation type) zvoľte možnosť Typical a následne kliknite na tlačidlo Next.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Postupujte podľa inštrukcií nastavenia pre aktualizáciu ESET Remote Administrator Servera.

POZNÁMKA: Aktualizácia z predchádzajúcich verzií ERA 5.x na najnovšiu verziu

Používatelia ERA 4.x: V okne nastavení migrácie (Migration Settings) zvoľte režim úplného importu (Full import) a riaďte sa zobrazenými inštrukciami pre nainštalovanie ERA Servera cez vašu súčasnú verziu. 

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Po dokončení inštalácie ERA Servera dvakrát kliknite na súbor era_console_nt32_enu.msi pre spustenie inštalácie ESET Remote Administrator Console (ERAC). Riaďte sa zobrazenými inštrukciami pre nainštalovanie ERA Console cez vašu súčasnú inštaláciu.
     
  2. Ak chcete naďalej používať nastavenia politík vytvorených v ERA 4.x a starších verziách, môžete prostredníctvom Policy Migration Wizard vytvoriť novú 5.x politiku s nastaveniami z predhádzajúcej politiky.

Podrobné inštrukcie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET:Bol tento návod užitočný?