Vyhľadávanie článkov pre firmy

Ako môžem zálohovať môj server pomocou ESET Remote Administrator Maintenance Tool?

Riešenie

ESET Remote Administrator (ERA) zahŕňa ESET Remote Administrator Maintenance Tool, ktorý môže byť použitý na údržbu a zálohovanie servera. Zálohovanie servera je dôležitým krokom v procese migrácie ERA a klientskych pracovných staníc na nový server. Ak chcete vytvoriť zálohu vášho servera pomocou ESET Remote Administrator nástroja pre údržbu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte ponuku Štart a kliknite na All programs ESETESET Remote Administrator ServerESET Remote Administrator Maintenance Tool.
  2. V okne ERA Maintenance Tool dvakrát kliknite na Next .
  3. V sekcii Maintenance Task vyberte Database backup (to an external dump file) a kliknite na Next.

Obr. 1-1

  1.  V sekcii Database connection properties, kliknite na Load current server configuration (prednastavený je MS Access).

Obr. 1-2

  1. Kliknite na Test connection pre uistenie, že vaše sieťové pripojenie funguje správne.

Obr. 1-3

  1. Kliknite na Save settings to file a uložte konfiguračný súbor do vami zvoleného priečinka. Kliknite na Next.


Obr. 1-4

  1. V okne Dump file zadajte, kam sa má uložiť súbor s výpisom. Kliknite na Next.

 

Obr. 1-5

  1. Kliknite na Start. Po dokončení zálohovania kliknite na OK a následne na Finish.


Bol tento návod užitočný?