Vyhľadávanie článkov pre firmy

Vytvorenie politík pri aktualizácii na ESET Remote Administrator 5.x pomocou nastavení ESET Remote Administrator 4.x a skorších verzií.

Problém

 

ESET Configuration Editor (Konfiguračný Editor) v ERA verzie 5 obsahuje polia pre nastavenia produktov verzie 4 a 5. Nastavenia exportované z pracovných staníc s produktmi verzie 4 zlúčené s novou konfiguráciou ERA5, budú implementované len na pracovné stanice s produktmi verzie 4.

 • Používatelia ESET Business Edition verzia 4.2 a novšie: Je možné zachovať existujúce nastavenia aktualizovaním pracovných staníc a exportovaním nastavení do súboru .xml. Vložením konfiguračného súboru do ESET Remote Administrator 5 vytvoríte novú politiku.
 • Používatelia ESET Business Edition verzia 4.0.XXX a staršie: Odporúčame pred aktualizáciou exportovať nastavenia, ktoré chcete zduplikovať. Nastavenia produktov ESET Business Edition nebudú po aktualizácii prenesené automaticky, no môžete použiť exportované nastavenia ako podklad pri vytváraní nových politík. Pre návod exportovania nastavení, kliknite sem: Ako exportujem/importujem nastavenia môjho bezpečnostného produktu ESET do/z .xml súboru?.

Riešenie

 

V prípade, že máte existujúce nastavenia na pracovných staniciach s produktmi ESET NOD32 Antivirus Business Edition alebo Smart Security Business Edition vo verzii 4.2, postupujte prosím podľa nasledujúceho návodu pre export nastavení z pracovných staníc a nastavenie politík cez ESET Remote Administrator Console.

Dôležité!

Prvá časť návodu je určená pre pracovné stanice, v druhej časti postupujte na zariadenach s ESET Remote Administrator Console.Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

 1. Pracovné stanice
  1. Na pracovnej stanici (s produktom staršej verzie) s nastaveniami, ktoré má obsahovať nová politika, otvorte hlavné okno programu dvojklikom na ikonu ESET v systémovej lište alebo kliknite na Štart Všetky programy  ESET  ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Skontrolujte prosím nastavenia klienta.
  1. Aktualizujte klienta na novšiu verziu produktu podľa nasledujúceho článku znalostnej databázy: Ako stiahnem a nainštalujem ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus pre klientské stanice? V okne Úroveň Inštalácie označte možnosť Použiť pôvodné nastavenia.  Obr. 1-1

  1. Po dokončení aktualizácie skontrolujte správnosť nastavení a v hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia  Import a export nastavení (viď. Obr. 1-2).
  2. V okne Import a export nastavení označte možnosť Export nastavení, vpíšte meno konfiguračného súboru a kliknite na OK pre export nastavení do konfiguračného súboru .xml. Súbor uložte do zdieľaného priečinka, do ktorého máte prístup zo zariadenia s ESET Remote Administrator Console, prípadne na prenosný disk alebo USB kľúč.
 2. ESET Remote Administrator Console
  1. V hlavnom menu ESET Remote Administrator kliknite na Tools  Policy Manager, ďalej kliknite na Add New Policy. V okne Create New Policy označte možnosť Copy policy configuration from .xml file. Kliknite na ... a označte priečinok, v ktorom sa nachádza konfiguračný súbor .xml, ktorý ste uložili v kroku 4. Kliknite na OK pre dokončenie importovania.  Obr. 1-3

  1. Označte novú politiku a kliknite Add Clients…. Po označení klientov kliknite na OK pre pridanie klientov.  Obr. 1-4

  POZNÁMKA:

  Pre automatické pridanie klientov s novými verziami produktov do politiky môžete použiť aj Policy Rules. Viac o politike sa dozviete v manuále: ERA Administrators Manual.

  1. Kliknite OK pre potvrdenie zmien a ukončenie Policy Manager. Nová politika bude implementovaná na pracovné stanice po ďalšom prihlásení do ESET Remote Administrator Server.


Bol tento návod užitočný?