Vyhľadávanie článkov pre firmy

Ako použijem Policy Migration Wizard v ESET Remote Administrator?

Problém

 • Migrovanie nastavení politiky aj pre klientské stanice s verziou 5.x

Podrobnosti

Ak ste práve upgradovali klientské stanice na ESET Endpoint Antivirus/Security 5.x, môžete použiť Policy Migration Wizard v ESET Remote Administrator Console pre migráciu nastavení politiky pôvodne určenej pre klientské stanice s verziou 4.x.

Riešenie

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknutím na Štart Všetky programy → ESET ESET Remote Administrator Console ESET Remote Administrator Console.  
 2. Kliknite na Tools → Policy Manager.
 3. Kliknite na Policy Migration Wizard.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Zaškrtnite politiku, ktorú chcete migrovať a kliknite na Next.

Obrázok 1-2

 1. Vyberte jednu z možností a následne kliknite na Next:
  1. Replace existing Endpoint policy and use only source settings: Existujúca politika Windows desktop v5 bude kompletne nahradená novovytvorenou politikou a použijú sa nastavenia z originálnej politiky Windows product line v3 and v4.
  1. Merge policies and do not replace conflicting Endpoint settings: Existujúca a migrovaná politika budú zlúčené a nastavenia v politike Windows desktop v5 nebudú prepísané nastaveniami z politiky Windows product line v3 and v4 policy.
  2. Merge policies and replace conflicting Endpoint settings: Existujúca a migrovaná politika budú zlúčené a nastavenia v konflikte budú nahradené originálnymi Windows product line v3 and v4 nastaveniami.

Obrázok 1-3

 1. Nakoniec kliknite na Finish.

Zapnutie ESET Live Grid

V prípade, že migrujete nastavenia politiky z verzie 4.x alebo staršej, je potrebné znovu zapnúť možnosť ESET Live Grid pre klientské stanice:

 1. Kliknite na Tools Policy Manager.
 2. Vyberte politiku, ktorú ste práve migrovali a kliknite na Edit policy.
 3. Rozbaľte Windows desktop v5 Kernel Settings ESET Live Grid.
 4. Kliknite na Join ESET Live Grid a zaškrtnite možnosť Value: Yes / No

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Console a následne na Yes pre uloženie zmien.
 1. Po dokončení migrácie vyberte politiku, pre ktorú ste práve migrovali nastavenia a kliknite na View policy → View Merged... pre zobrazenie nastavení, ktoré sa zmenili pri migrácii.

Obrázok 1-5
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okneBol tento návod užitočný?