Vzdialená pomoc pre riešenie zložitých technických problémov

For English please click here »»

Podrobnosti

Po kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET môžete byť požiadaný o vytvorenie vzdialenej relácie so zástupcom technickej podpory spoločnosti ESET, prostredníctvom programu Bomgar.

Bomgar je veľmi efektívnym nástrojom pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, najmä v prípade komplikovanejších problémov. Pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET ho môžu po zvážení situácie a iba s Vašim súhlasom použiť a pripojiť sa na Váš počítač za účelom vyriešenia problému.

Po dôkladnom zvážení a s Vaším súhlasom môže pracovník technickej podpory spoločnosti ESET pomocou služby Bomgar pripojiť k počítaču a vyriešiť problém.

Riešenie

Pre spustenie vzdialenej pomoci s pracovníkom technickej podpory spoločnosti ESET postupujte nasledovne:

  1. Prosím oboznámte sa s Podmienkami používania predtým, ako budete pokračovať.