Tento obsah je prispôsobený pre tlač Článok Databázy znalostí ESET.

Databáza znalostí ESET

Databáza znalostí ESET

Ako postupovať pri aktualizácii ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu? (5.x)

Riešenie

Bola vydaná nová verzia

25. februára 2015 bola vydaná verzia 6 nástroja ESET Remote Administrator (ERA) a firemných produktov ESET. Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú produktov verzie 5.x a starších verzií. Podrobnosti o tom, čo prináša najnovšia verzia a ako váš produkt aktualizovať, nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí:

Doterajší zákazníci s platnou firemnou licenciou pre ESET Remote Administrator (ERA) môžu vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu produktu zadarmo.

Dôležité:

Popri inštrukciách z tohto článku, ktoré vám pomôžu nainštalovať ESET Remote Administrator (ERA), prečítajte si prosím aj manuál k produktu: ESET Remote Administrator Guide.

Zálohujte nasledujúce súbory:

Windows XP a Windows 2000/2003 Server:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a novšie:
C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server

Pozor:

Zálohu môžete obnoviť len pomocou rovnakej verzie ESET Remote Administrator, v akej bol vytvorený. Napríklad zálohu z verzie 4.x nemožno obnoviť s produktom vo verzii 5.x.

POZNÁMKA:

Ak používate inú databázu ako Microsoft Access, musíte použiť funkciu Database backup (to an external dump file) v ESET Remote Administrator Maintenance Tool na vytvorenie zálohy databázy. Na jej obnovenie zo zálohy použite funkciu Database restore (from an external dump file).

  1. Stiahnite ERA Server a ERA Console pomocou nižšie uvedených odkazov. Na stiahnutie budete potrebovať svoje prihlasovacie údaje ESET. Ak ste stratili svoje prihlasovacie meno alebo heslo, prípadne licenčný súbor, prepošleme vám ich na e-mail, ak o to požiadate na stránke Stratené heslo.

ESET Remote Administrator Server    ESET Remote Administrator Console

  1. Po dokončení sťahovania dvakrát kliknite na súbor era_server_nt32_enu.msi pre spustenie inštalácie ESET Remote Administrator Server (ERAS).

  2. V sekcii typ inštalácie (Installation type) zvoľte možnosť Typical a následne kliknite na tlačidlo Next.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Postupujte podľa inštrukcií nastavenia pre aktualizáciu ESET Remote Administrator Servera.

POZNÁMKA: Aktualizácia z predchádzajúcich verzií ERA 5.x na najnovšiu verziu

Používatelia ERA 4.x: V okne nastavení migrácie (Migration Settings) zvoľte režim úplného importu (Full import) a riaďte sa zobrazenými inštrukciami pre nainštalovanie ERA Servera cez vašu súčasnú verziu. 

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Po dokončení inštalácie ERA Servera dvakrát kliknite na súbor era_console_nt32_enu.msi pre spustenie inštalácie ESET Remote Administrator Console (ERAC). Riaďte sa zobrazenými inštrukciami pre nainštalovanie ERA Console cez vašu súčasnú inštaláciu.
     
  2. Ak chcete naďalej používať nastavenia politík vytvorených v ERA 4.x a starších verziách, môžete prostredníctvom Policy Migration Wizard vytvoriť novú 5.x politiku s nastaveniami z predhádzajúcej politiky.

Podrobné inštrukcie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET: